top of page

Emotionsfokuseret psykoterapi?

Der er mange former for terapi, og denne form handler om én ting: vores emotioner og følelser. Grundlæggende er emotionsfokuseret terapi baseret på dine følelser, som navigerer dig gennem livet og fortæller dig, hvad du har brug for og hvad du ikke har brug for. De fortæller dig, hvad der er godt eller skidt for dig. De hjælper dig også til at sætte grænser i forhold til, hvad der er vigtigt for dig. Nogen gange kan det være svært at mærke sine følelser, noget blokerer eller forvirrer, og/eller det kan være svært at tolke disse og deres primære budskab til dig.

 

Vi kan således forstå vores følelser som signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov i livets forskellige situationer, og hvordan vi kan handle i en given situation. Du kan læse mere om EFT nedenfor.

IMG_1882_edited.jpg

EFT handler om at udtrykke, regulere og forstå dine følelser.

Mange af os har over tid lært at holde vores følelser tilbage og vi kan have svært ved at mærke vores egentlige følelser. Vi kan have lært at finde andre måder at beskytte os selv på for at kunne tilpasse os til forskellige situationer. Men den selvbeskyttelsesmekanisme kan senere i livet blive begrænsende for os. Det kan blive svært for os selv eller i vores relationer med andre, og i værste fald kan det lede til stress, depression, meningsløshed med livet eller angst. 

PSYKOTERAPI ELLER PSYKOFARMAKA ...

F.eks. er depression og angst diagnoser i vores psykiatri og symptomer på nogle traumer/følelsesmæssige ubalancer, som kan dæmpes med psykofarmaka. Dette kan være nødvendigt i svære tilfælde, og med bivirkninger. Forskning peger på, at den bedste bivirkningsfri behandling er psykoterapi med fokus på de årsager, der har skabt ubalance. Behandling med medicin er passiv behandling, som kan lægge låg på følelserne. Selv at tage ansvar er at få de følelsespåvirkninger, som har skabt ubalancen frem i lyset. Her er psykoterapi en effektiv form, hvor terapeuten autentisk, empatisk og biologisk procesorienteret i samarbejde med klienten sætter fokus på årsag til ubalancen/traumet. Målet er at hjælpe klienten til at få dybere kontakt med de følelser, som er i ubalance, og hermed give støtte til at få sat ord og forløsning på dem.

 

HVORFOR EMOTIONSFOKUSERET TERAPI?

Emotionsfokuseret terapi hjælper os med at blive opmærksomme på og udtrykke vores følelser for bedre at kunne forstå og regulere dem. Med andre ord handler det om at komme i bedre kontakt med sine følelser til terapien. De adaptive følelser forsøger vi at komme frem til: det er de første følelser i én, som føles rigtige. De hjælper dig med at finde ud af, om noget er eller virker godt eller skidt. Men mange af os kan godt have svært ved at mærke efter hvilke følelser vi har i forskellige situationer. F.eks. hvis du er skamfuld over noget, kan du nogle gange reagere med vrede, selvom den egentlige følelse, som du har indeni, kunne være tristhed. Det kan forvirre og belaste ens relationer ikke at kunne udtrykke ens egentlige følelser, og du får ikke selv den støtte, som du har brug for.

 

Målet med terapien er derfor at finde frem til de egentlige følelser i dig, så du bedre kan navigere efter dine følelser for at forstå dig selv bedre og ultimativt få det bedre med dig selv og dermed trives bedre i forholdet til dine nære  relationer og således finde frem til din vej i livet, som føles meningsfuld og glædesfuld for dig. Det gør vi ved at dykke ned i, hvorfor du har de følelser, som du har. Hvorfor bliver du vred eller føler dig tom og magtesløs indeni, hvorfor mærker du sorg og bliver du trist, eller glad eller andet og evt. i bestemte mønstre, dynamikker og situationer. 

EFT-forskningen har bidraget med eksempler på typiske tematikker, som vi mennesker oplever og udfordres med. 

 

Eksempler:
At man ikke mærker eller har adgang til specifikke følelser
At der er en massiv selvkritisk indre dialog
At der er komplicerede ufærdige situationer i tidligere betydningsfulde relationer
At man oplever at have uhensigtsmæssige reaktioner i relationer med andre mennesker
At man er ramt af høj grad af sårbarhed, meningsløshed og evt tomrum på et bestemt tidspunkt i sit liv

DU KAN LÆSE MERE OM EMOTIONER OG FØLELSER HER

FØRSTE SESSION OG SAMTALE 

I vores første session vil vi komme mere ind på, hvad der netop kunne hjælpe og støtte dig til en bedre trivsel på kort og længere sigt. Her tager jeg med en oplevelsesorienteret approach til terapi udgangspunkt i, hvad der fylder og rør sig i dig her og nu. Min private praksis ligger på Amagertorv i indre København, hvor jeg afholder individuelle samtalesessioner med det formål at styrke din personlige mentale trivsel, udvikling og resurser, og derudover har jeg erhvervsaftaler, hvor jeg som uvildig psykoterapeut kommer ud i din virksomhed og afholder fortrolige trivselssamtaler.

bottom of page